Takster

På denne side kan du læse om, hvad der sker, hvis du afleverer materialer for sent eller i beskadiget stand. Du kan bl.a. se de gældende regler og satser for lånetider, gebyrer og erstatninger.

Hvis afleveringsfristen overskrides, betales gebyr efter nedenstående regler, også selvom du ikke har modtaget en hjemkaldelse. Det er dit ansvar som låner at aflevere lånte materialer til tiden, og at de registreres som afleveret i vores selvbetjeningsautomater. Du kan se dine lån under Lån, hvor du også har mulighed for at forny.  Du kan også kontrollere din lånerstatus på udlånsautomaterne på biblioteket.

Materialer, der bliver ødelagt eller bliver væk, skal erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.

Du kan på hjemmesiden under Gebyrer & Erstatninger se, om du skylder et eller flere gebyrer. Eventuelle rykkergebyr fremgår ikke på hjemmesiden, men dem vil du kunne få oplyst ved henvendelse til kommunens debitorafdeling: tlf. 4812 6100

Gebyr påløber fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus. 

 

Gebyrtakster:

Gebyrernes størrelse er fastsat af takstudvalget i Allerød Kommune efter på basis af biblioteksloven.

TidsrumBørn (0-14 år)Voksne (15 år+)
1-7 dage10 kr20 kr
8-21 dage20 kr45 kr
22-35 dage30 kr80 kr
36+ dage100 kr230 kr
Rykkergebyr (overskredet betalingsfrist)250 kr

Hvis du får et mellemværende med biblioteket, så vil du modtage en faktura via digital post. Denne betales via bankoverførsel, og der kan desværre gå op til 72 timer før, betalingen kan ses i bibliotekets systemer. Dette skyldes, at betalingen skal gå igennem i kommunens økonomisystem først.

Hvis dine mellemværender overstiger 200 kr, vil dine muligheder for at låne blive inddraget efter 8 dage. Denne blokering bliver hævet, når fakturaen er betalt, men der kan også her være en forsinkelse på op til 72 timer. 
 

Bemærk venligst

Biblioteksgebyrer beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængigt af antallet af lånte materialer. Hvis man derfor låner flere materialer samtidig, og afleverer/fornyer materialerne samlet, men for sent, så vil man kun få ét gebyr.

Dine lån kan dog udløse flere gebyrer, hvis:

  • dine lån har forskellige afleveringsdatoer.
  • du har fornyet dine materialer for sent inden, du har afleveret dem.
  • du afleverer materialer med samme afleveringsfrist på forskellige datoer.
     

Rykkergebyr

Du har i udgangspunkt 30 dage til at betale fakturaen fra kommunen, men det er en god ide at betale, så snart du kan. Hvis du overskrider betalingsfristen, risikerer du at få en rykker fra kommunen, hvilket medfører et rykkergebyr på 250 kr. Hvis du modtager en rykker, så har du 8 dage til at betale rykkeren. Hvis du ikke betaler i tide, modtager du 2. rykker, som koster det samme som 1. rykker, og den samlede gæld kan derfor hurtigt vokse.

Hvis du ikke betaler inden for 8 dage efter 2. rykker, så sendes det samlede krav til inddrivelse via gældsstyrelsen.

Rykkergebyrerne er fastsat af kommunen på basis af Gebyrloven.

 

Erstatninger

For sent afleveret

Der oprettes en erstatning på materialer, hvor afleveringsfristen er overskredet ved mindst 36 dage. Beløbet fremgår på hjemmesiden med det samme, og vi sender en faktura inden for 24 timer. Afleverer du materialet i lånbar stand, bortfalder erstatningskravet - men du skal fortsat betale evt. gebyrer for for sen aflevering/fornyelse.
Hvis et erstatningskrav, du har modtaget en faktura for, bortfalder, vil du modtage en kreditnota via digital post, der reflekterer dette.
 

Ødelagt materiale

Hvis du afleverer et materiale, der er beskadiget eller ødelagt oprettes, der en erstatningssag på materialet. Gør gerne personalet opmærksom på beskadigede materialer ved afleveringen.
 

Bortkommet materiale

Kontakt personalet, hvis et materiale er bortkommet, så oprettes der en erstatningssag på materialet. Vi anbefaler, at kontakte os inden materialets afleveringsfrist overskrides, da du ellers risikerer at få gebyr for for sen aflevering. 
 

Pris

Bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til fx indbinding og licensrettigheder. For DVD, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån.
 

Tilbagebetaling af erstatninger

Allerød Bibliotek tilbagebetaler erstatningsbeløbet for det bortkomne materiale (minus gebyr), hvis materialet returneres i brugbar og hel stand inden for 6 måneder. 
 

Advis og hjemkaldelse på e-mail eller App

Hvis du har oplyst din e-mailadresse, vil du få tilsendt en advis 3 dage før afleveringsfristen. Du kan indsætte din e-mail under brugerprofil, når du er logget ind. Du kan også få adviseringer som Push-beskeder i App’en ”Biblioteket”.
Biblioteket sender også en hjemkaldelse 4 dage efter, at lånetiden er udløbet.

Du skal altid betale gebyr, hvis du afleverer for sent, også selvom du ikke har modtaget en påmindelse eller hjemkaldelse før afleveringsfristen.
 

Hold styr på udlåns- og afleveringsdatoerne

På din udlånskvittering og i din lånerstatus står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Dette er sidste dag, du kan aflevere materialet uden gebyr.

Bemærk at der kan gå op til 72 timer før din betaling kan ses på hjemmesiden og i Biblioteket app’en. Derfor vil du kunne opleve, at der stadig vises gebyrer/erstatninger på din konto, når du logger ind på hjemmesiden/app’en, selvom du lige har betalt din regning.
 

Sådan betaler du

Du skal betale mellemværender med biblioteket via den faktura, du modtager fra Allerød kommune.

Du kan ikke betale på biblioteket, og vi kan desværre heller ikke hjælpe med betalingen. Hvis du har problemer med at betale fakturaen, har vi lavet en beskrivelse af processen her. Hvis det ikke er nok, så henviser vi til, at du kontakter din bank for hjælp og vejledning.

Ønsker du at betale kontant, så kan du betale kontant via din bank eller hos Borgerservice.